Search Events

Privacy- en cookieverklaring| Multotickets

November 2022 – versie 1.0

Jouw privacy is voor Multotickets B.V. van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de relevante wet- en regelgeving over privacy, waaronder de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), de Uitvoeringswet AVG (UAVG) en de Telecommunicatiewet (Tw). In deze privacyverklaring leggen wij zo goed mogelijk uit hoe er met jouw persoonsgegevens omgegaan wordt. Wij zullen:

 • Onze doeleinden duidelijk vastleggen, voordat wij jouw persoonlijke gegevens verwerken, via deze privacyverklaring.
 • Zo min mogelijk persoonlijke gegevens opslaan en enkel de gegevens die nodig zijn voor onze doeleinden.
 • Expliciet toestemming vragen voor de verwerking van jouw persoonlijke gegevens,mocht toestemming verplicht zijn.
 • Benodigde beveiligingsmaatregelen treffen om jouw persoonlijke gegevens te beschermen. Wij leggen deze verplichtingen ook op aan partijen die persoonsgegevens voor ons verwerken.
 • Jouw rechten respecteren, zoals het recht op inzage, correctie of verwijdering van jouw bij ons verwerkte persoonsgegevens.

Als je vragen hebt of wilt weten wat wij precies van jou bijhouden, neem dan contact op met ons. Onze contactgegevens staan onderaan deze privacyverklaring weergeven.

Jouw account

Op onze website kan je je registreren voor een eigen account. Je moet dan informatie over jezelf opgeven en een gebruikersnaam kiezen. Daarmee maken wij een account, waarop je kunt inloggen met die gebruikersnaam en een zelfgekozen wachtwoord.

Hiervoor gebruiken wij jouw:

 • voor- en achternaam;
 • e-mailadres.

Dit doen wij op basis van jouw toestemming. Wij bewaren deze informatie, tot je het account opheft. Wij bewaren deze informatie, zodat je ze niet steeds opnieuw in hoeft te vullen op de website en zodat wij je makkelijker kunnen benaderen als dat nodig is. Je kunt via jouw account informatie aanpassen wanneer je dat wilt.

Onze dienstverlening

Onze dienstverlening bestaat uit aanbieden van een platform waarop organisatoren van evenementen een ticket kunnen aanbieden, zodat jij deze vervolgens kan kopen. Wanneer je een ticket hebt gekocht, sluit je een overeenkomst met de organisator van het evenement. De wettelijke grondslag voor het verwerken van de persoonsgegevens is de uitvoering van de overeenkomst. Wij hebben voor een goede afhandeling van jouw bestelling, enkele gegevens nodig. Zonder deze gegevens is het voor ons niet mogelijk om jou een ticket toe te sturen. Wil je een ticket via ons platform aankopen dan vragen wij om de volgende persoonsgegevens:

 • naam en achternaam;
 • e-mailadres van de ticketkoper;
 • betaalgegevens;
 • telefoonnummer.

Daarnaast is het mogelijk dat een organisator van een evenement aanvullende gegevens van jou vraagt. Denk bijvoorbeeld aan jouw geboortedatum als dit noodzakelijk is voor bijvoorbeeld een evenement dat een leeftijdsgrens hanteert. Wij hebben hier geen invloed op.

Verstrekken aan derden

Wij werken met bepaalde bedrijven samen om uitvoering te geven aan de overeenkomst en de bestelling juist af te handelen. Om deze reden zullen wij bepaalde persoonsgegeven delen met deze bedrijven, maar alleen als dat nodig is.

Voor het afhandelen van een bestelling delen wij de gegevens met:

 • onze hostingpartij;
 • onze betaalprovider.

Afhandelen bestelling

De hierboven genoemde persoonsgegevens hebben wij nodig om jouw bestelling netjes af te kunnen handelen. Daarnaast delen wij deze persoonsgegevens met de organisator van het evenement, zodat de hij weet dat jij een ticket hebt gekocht. Dit doen wij op basis van de overeenkomst die door ons is afgesloten met de organisator van het evenement waar jij een ticket voor aanschaft.

Ontvangen van een ticket

Indien het ticket is besteld en betaald door jou, dan zullen de tickets worden verstuurd naar jouw opgegeven mailadres. Op het ticket zullen ook persoonsgegevens staan, zoals jouw naam en achternaam. Deze gegevens kunnen eventueel ook verwerkt zitten in de QR-code. Welke data precies op het ticket staan is afhankelijk van de organisator van het evenement.

Opslag van de data en het ticket

De door jou opgegeven gegevens voor de aankoop van jouw ticket worden veilig opgeslagen. Hiervoor maken wij gebruik van onze in Nederland gevestigde IT-dienstverlener. Wil je hier meer informatie over ontvangen, dan kan dat uiteraard op verzoek.

Afhandelen van de toegangscontrole

Uiteindelijk heb jij het ticket goed en wel ontvangen en is er een toegangscontrole nodig voor het ticket. Hiervoor gebruiken de organisatoren de app die wordt aangeboden door ons.

Delen van persoonsgegevens met derden

Behalve de hierboven genoemde partijen, delen wij jouw persoonsgegevens niet met andere partijen of organisaties. Het kan wel zo zijn dat wij wettelijk verplicht zijn om bepaalde gegevens met de politie te delen, bijvoorbeeld in het geval dat de politie dat vereist bij een vermoeden van een misdrijf.

Het kan zo zijn dat wij voor onze dienstverlening gebruikmaken van partijen die gevestigd zijn in een land buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Wij maken alleen gebruik van een dergelijke partij als:

 1. deze ontvanger gevestigd is in een derde land waarvan de Europese Commissie heeft aangegeven dat het een land betreft die een passend niveau van gegevensbescherming biedt (een adequaatheidsbeslissing);
 2. de ontvanger van de persoonsgegevens passende waarborgen biedt (bijvoorbeeld door middel van EU-standaardcontractbepalingen); en
 3. wij jouw uitdrukkelijke toestemming hiervoor hebben gekregen.

Bewaartermijn

Wij proberen zo min mogelijk data als noodzakelijk op te slaan. Informatie over de bestelling van jouw ticket bewaren wij tot 2 jaar nadat het evenement gehouden is. Bepaalde klantgegevens dienen wij echter in verband met de wettelijke fiscale bewaarplicht voor de administratie van onze belastingzaken tot wel zeven jaar te behouden nadat jouw bestelling is afgerond.

Contactformulier

Voor vragen is het mogelijk om contact op te nemen via het contactformulier dat beschikbaar is op onze website. Daarmee kun je ons vragen stellen of aanvragen doen. Hiervoor vragen wij jou om de volgende gegevens achter te laten:

 • e-mailadres;
 • naam;
 • ordernummer (optioneel).

Dit doen wij op basis van jouw toestemming. Wij bewaren deze informatie, totdat wij zeker weten dat je tevreden bent met onze reactie en tot twee jaar daarna, voor het geval er mogelijk nog een vervolgvraag ingediend wordt. In dat geval kunnen wij jouw eerdere vraag er gemakkelijk bij pakken.

Verzenden van nieuwsbrieven

Wij hebben een nieuwsbrief en u wordt automatisch toegevoegd aan de lijst van abonnees. In de nieuwsbrief leest u nieuwtjes, tips en informatie over onze producten en diensten.

Hiervoor gebruiken wij uw:

 • naam
 • e-mailadres

Dit doen wij op basis van jouw toestemming. Wij bewaren deze informatie, totdat u het abonnement opzegt.

De nieuwsbrief wordt maandelijks per mail verstuurd. De inhoud van de nieuwsbrief bevat onder andere de volgende:

 • algemene informatie over evenementen;
 • data voor (nieuwe) evenementen.
 • nieuwe evenementen;

Het abonnement op de nieuwsbrief kunt u op ieder moment opzeggen. Iedere nieuwsbrief bevat een afmeldlink.

Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies van onszelf of van derde partijen. Cookies zijn kleine bestandjes die bij het bezoeken van een website automatisch kunnen worden opgeslagen op bijvoorbeeld een computer of smartphone van de websitebezoeker. Dat gebeurt via de webbrowser op het betreffende apparaat. Je kunt via jouw browser van het apparaat het plaatsen van cookies uitschakelen, maar sommige functionaliteiten van onze dienstverlening werken dan niet goed meer.

Wij en derde partijen maken gebruik van cookies om:

 • Bepaalde functionaliteiten van de website mogelijk te maken (noodzakelijke cookies).
 • Het gebruik van onze website te analyseren en op basis daarvan te verbeteren en de website gebruiksvriendelijker te maken (analytische cookies).
 • Gepersonaliseerde advertenties te kunnen laten zien (marketing cookies).

Voor marketingcookies die op onze website geplaatst en uitgelezen worden vragen wij toestemming. Voor noodzakelijke en analytische cookies die ingesteld staan volgens de meest privacy-vriendelijke instellingen hoeven wij geen toestemming van jou te vragen. Deze plaatsen wij op basis van ons gerechtvaardigd eigen belang.

Met de derde partijen die cookies plaatsen op onze website hebben wij afspraken gemaakt over het gebruik van de cookies. Toch hebben wij geen volledige controle over wat deze derde partijen zelf met de cookies doen. Meer informatie kan gevonden worden in de privacyverklaring van de betreffende partij. Hieronder vind je een overzicht van de cookies die op onze website zijn geplaatst:

Naam Cookie Aanbieder Doel Vervaltermijn Type Functie
_ga Google Registreert een uniek ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt. 2 jaar HTTP Cookie Analytisch

Google Analytics

Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. Daarin staan strikte afspraken over wat zij mogen bijhouden. Wij staan Google toe de via Google Analytics verkregen informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Wij laten Google de IP-adressen niet anonimiseren. Voor het plaatsen van deze analytische cookies vragen wij jouw toestemming.

Beveiliging

Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Om jouw privacy te beschermen, nemen wij, rekening houdend met onder andere de stand van de techniek, in elk geval de volgende maatregelen:

 • SSL-verbinding.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wanneer onze dienstverlening wijzigt, moeten wij natuurlijk ook deze privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd goed op de datum hierboven en het is aan te raden om regelmatig te kijken of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen wijzigingen aan je door te geven.

Jouw rechten

De AVG geeft jou met betrekking tot jouw persoonsgegevens een aantal rechten. Let op dat je als je gebruik wilt maken van een van jouw rechten, je altijd duidelijk aangeeft wie je bent. Als wij jouw identiteit niet met zekerheid vast kunnen stellen, mogen wij jou om aanvullende gegevens vragen. Dat doen wij zodat wij er zeker van zijn dat wij geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen. Je hebt de volgende rechten:

 • Uitleg krijgen over welke persoonsgegevens wij hebben en wat wij daarmee doen.
 • Inzage in de precieze persoonsgegevens die wij hebben.
 • Het laten corrigeren van fouten. Het is mogelijk dat er een fout staat op een voor jou gegenereerd ticket. Deze fout kunnen wij herstellen en het is mogelijk dat een ticket opnieuw naar jou toegezonden wordt. Hiervoor nemen wij wel altijd contact op met de organisator van het evenement. Zonder toestemming van de organisator kunnen wij niet opnieuw een ticket versturen.
 • Het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens.
 • Het laten overdragen van persoonsgegevens aan een andere partij.
 • Intrekken van toestemming.
 • Een bepaalde verwerking beperken.
 • Bezwaar maken tegen een bepaald gebruik.

Wij zullen in principe binnen een maand aan jouw verzoek voldoen. Deze termijn kan echter met twee maanden worden verlengd om redenen die verband houden met de complexiteit van het verzoek en het aantal verzoeken. Als wij deze termijn verlengen, zullen wij je daarvan tijdig op de hoogte stellen.

Klacht indienen

Als je een klacht in wil dienen over het gebruik van jouw persoonsgegevens kun je een e-mail sturen naar support@multotickets.nl. Wij pakken elke klacht intern op en communiceren dit verder met je.

Als je vindt dat wij je niet op de juiste manier helpen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy. In Nederland is dat de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Een klacht kan hier ingediend worden: https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/meldingsformulier-klachten

Contactgegevens

Identiteit: Betaalgroep Nederland B.V. (h.o.d.n. Multotickets)

Vestigingsadres: Burgemeester Backxlaan 238, 7711 AL Nieuwleusen

E-mailadres:support@multotickets.nl

Telefoon: 0529 – 484004

KvK nummer: 60957956